Gavlegårdarna inleder samarbete med Indicate me för ökat engagemang i kundservice

gavlegårdarna-2020

Gavlegårdarna och Indicate me har tecknat avtal, vilket innebär att Gavlegårdarna kommer att få en komplett helhetsuppföljning av sin kundservice med funktionaliteter som gör arbetet lite roligare.

Gavlegårdarna hyr idag ut ca. 14.000 hyresrätter åt ca. 30.000 Gävlebor. I bolagets Kundcentrum inkommer det ärenden som behöver behandlas för att hyresgästerna ska få en så bra bostadsmiljö som möjligt, både i sitt boende och runt omkring sin bostad. På frågan vad som är bra kundservice, svarar Klas Uppvall, Chef Kundcentrum följande:

– Att ha ett väldigt gott bemötande och engagemang är såklart en självklarhet! Jag tror även det är viktigt att vi skapar en känsla av enkelhet i kontakten med oss, oavsett situation, ärende eller fråga. Samtidigt bör vi se helheten i kundresan, att kunna förstå kundens ärende ur ett bredare perspektiv är ofta det som ger det lilla extra. Det innebär att både kunna svara på kundens fråga här och nu, men även att kunna ligga steget före i vad nästa steg i kundresan är och ha med det i samtalet med kunden.

Klas UppvallBild: Klas Uppvall, Chef Kundcentrum

Kundcentrums roll i verksamheten

För att få kontroll på samtliga ärenden som kommer in och göra det enkelt för kunden, går alla frågor in via Kundcentrum.

– Ofta innebär det att vi på Kundcentrum kan hjälpa kunden direkt i första kontakten med oss, men även att vi kan följa upp och få en översikt på alla våra pågående ärenden. På så vis ser vi också till att ärendet går vidare till den grupp eller individ som har den bästa kunskapen i just den frågan när det behövs. Vi kallar det ”En väg in”, berättar Klas.

Genom att strategiskt behandla alla inkommande kundärenden via Kundcentrum får enheten en central roll i verksamheten och man kan arbeta strukturerat mot kundens bästa.

Inleder samarbete med Indicate me
Genom att implementera uppföljningssystemet från Indicate me hoppas Klas på ett ökat engagemang.

– Jag hoppas vi kan få extra energi på jobbet av att kunna se vårt redan starka resultat bli ännu starkare med tiden! Förhoppningen är också att kunna få värdefulla kommentarer från kunderna, då vi ger möjlighet till att lämna en kommentar, säger Klas.

På frågan vad han har för förväntningar på samarbetet säger han följande:

– Redan från start har vi fått ett bra intryck av Indicate me som partner, en tydlig affärsmodell och framförallt en enkel och tilltalande tjänst. Det här med kundundersökningar ska vara roligt och lockande för medarbetarna! avslutar Klas.

Lina Bjelkmar, VD Indicate me säger följande om samarbetet.

–  Jag gillar hur Gavlegårdarna har utformat sin kundservice och att de väljer att kalla enheten ”Kundcentrum”. Det säger mycket om deras synsätt – ”att ha kunden i centrum”. I Indicate me finns det flera funktioner som stödjer positiva beteenden, så min förhoppning är att medarbetarna ska få lite roligare på vägen mot ännu bättre resultat!


Kontaktinformation:
Lina Bjelkmar 
VD Indicate me 
070-370 70 34

Om Gavlegårdarna
Känn dig hemma!

Det är den vision vi på Gavlegårdarna arbetar efter – i allt vi gör. Hos oss bor idag närmare 30 000 gävlebor. Genom att löpande renovera våra fastigheter, bygga fler lägenheter, anlägga gröna utemiljöer och arbeta aktivt med samarbeten och sociala initiativ strävar vi efter att våra hyresgäster ska tycka att vi tar vårt förtroende som allmännyttigt bostadsbolag på allvar.

Gavlegårdarna grundades 1917 och är ett av Sveriges största allmännyttiga fastighetsbolag. Vi har idag cirka 70 procent av alla hyreslägenheter i Gävle kommun.
Vår vision är att driva bostadsutvecklingen framåt och att erbjuda våra hyresgäster bra bostäder i en god livsmiljö. Hos oss jobbar 185 anställda efter vår vision att alla våra hyresgäster ska känna sig hemma.

Om Indicate me
Indicate me ger 360 graders vy av er kundservice genom att samla viktiga nyckeltal inom kvalitet, försäljning och effektivitet i en engagerande dashboard. Medarbetare förstår och följer sin utveckling, vilket leder till ökat engagemang och självledarskap. 
www.indicateme.se