Peter_Harinder

Satsar på AI, Machine Learning och Speech Analytics

Indicate me, en stark aktör på marknaden inom visualisering av insikter i kundservice, tar sitt verktyg till nästa nivå och implementerar AI-funktionalitet i alla moduler. Detta för att underlätta analyser och insikter som fås från kundservice. Företaget har redan implementerat talanalys och ChatGPT i verktyget, men nu tar Indicate me ytterligare ett steg mot innovation genom att välkomna två nya utvecklare med specialistkompetens inom AI, maskininlärning och talanalys. Peter och Harinder, med sina imponerande erfarenheter och expertis, kommer att spela en viktig roll i att vidareutveckla Indicate me’s verktyg.

Peter – Driven av utmaningar och passion för AI och tal till text

Peter, en teknisk fysiker med en civilekonomexamen, har en gedigen erfarenhet inom området AI och tal till text. Under 4,5 år har han arbetat med tekniken för självkörande bilar där Peter utvecklade kod och algoritmer för att möjliggöra bil- och fotgängardetektion genom bildanalys. Denna erfarenhet har gett honom värdefulla kunskaper inom AI och maskininlärning, vilket kommer att vara till nytta för hans arbete på Indicate me.

Peter har också omfattande kompetens inom ljudbehandling och har tidigare arbetat med tal till text. Denna bakgrund gör att han kan bidra med djup förståelse och expertis när det gäller att utveckla och förbättra talanalysdelen hos Indicate me. Hans främsta fokus kommer att vara att bygga ny funktionalitet och utvinna insikter från talanalysen för att erbjuda värdefulla analyser till kunderna.

När Peter blickar framåt hoppas han kunna bidra till att ta produkten till nästa nivå och överträffa kundernas förväntningar. Han är entusiastisk över Indicate me’s etablerade och spännande produkt, och ser fram emot att arbeta inom ett snabbfotat företag som samtidigt har en stark finansiell koncern.

Harinder – Driven av innovation och potentialen hos Indicate me

Harinder, den andra nyckelpersonen som stärker Indicate me’s AI-team, lockades till företaget av den enorma mängden kunddata som finns tillgänglig. Han har en gedigen erfarenhet inom speech analysis och har arbetat med olika projekt inom områden så som speech diarization och speech cloning.

Under de senaste 6-7 åren har Harinder skapat modeller för att med hjälp av AI kunna avgöra vilken person som talar. Han har även arbetat med avancerad röstkloning och har erfarenhet av NLU (Natural Language Understanding) och NLP (Natural Language Processing) modeller med LLM (large langauge models). Hans expertis sträcker sig också till textintelligens, där han har arbetat med olika undermodeller för att förbättra textanalys och förståelse.

På Indicate me kommer Harinder att fokusera på utvecklingen av talrelaterade funktioner och NLP-analys. Hans huvudmål är att skapa en djupgående lösning som liknar ChatGPT och inkludera mer intelligens för att öka kundnöjdhet. Genom att tillämpa djupinlärning och avancerade AI-tekniker strävar Harinder efter att skapa en unik och kraftfull lösning för talanalys och textintelligens hos Indicate me.

Med Peter och Harinder ombord stärker Indicate me sin position som en innovatör inom AI, machine learning och speech analytics. Deras expertis och passion kommer att spela en viktig roll för att driva företagets produktframsteg och erbjuda kunderna en ännu mer imponerande och intelligent lösning. Genom att fortsätta bygga på sin etablerade produkt och utforska nya möjligheter inom AI är Indicate me redo att forma framtiden för talanalys och datainsikter.