Proffcom

Indicate me föreläser i Norge hos sin partner ProffCom

Vi är glada att meddela att vår samarbetspartner, Proffcom, arrangerar en inspirerande dag den 28 september under temat ”KundebegAIstring”. Lina Bjelkmar, VD Indicate me, kommer att hålla en föreläsning som fokuserar på hur företag kan dra nytta av AI för att få djupare insikter i kundernas känslor och behov vid varje interaktion.

Under föreläsningen kommer hon att belysa hur dessa datadrivna insikter kan omforma vår syn på kundservice. Istället för att bara reagera på problem när de uppstår, kommer Lina att utforska hur AI kan hjälpa företag att identifiera roten till kundutmaningarna. På så sätt kan vi förebygga dessa problem och skapa en förbättrad kundupplevelse. Dessutom kommer vi diskutera hur AI kan frigöra medarbetarna från rutinmässiga uppgifter, vilket skapar utrymme för ökat självledarskap och därigenom främjar långsiktigt engagemang.

Praktiskinformation