Releasy_se

Så mycket tid sparar Releasy med hjälp av Indicate me

Mer tid till medarbetarna och enklare analyser – det är bara två av sakerna som ledarna på Releasy har upplevt sedan de började använda sig utav Indicate me i sin kundservice.

Indicate me grundades 2017 och redan från start har Releasy använt sig av verktyget. När Lina Bjelkmar, VD på Indicate me, träffar Releasy får hon ta del av förändringarna som bolaget har upplevt efter implementationen. Bland annat la dem tidigare mycket tid på att beräkna och göra manuella kalkyler för att kunna sammanställa information från 6-7 olika system.

— Den största skillnaden har definitivt varit tidsbesparingen, säger Admir Avdic i filmklippet.

Genom Indicate me får Releasy allting presenterat på ett och samma ställe. På frågan hur mycket tid de sparar på att inte behöva sammanställa statistiken själva svarar Admir följande i filmklippet:

— Definitivt en till två timmar om dagen, per person, har vi besparat genom att bara få det presenterat till oss.

Releasy är idag en av Sveriges största aktörer inom outsourcing av kundservice, vilket innebär att när man kontaktar många av Sveriges mest kända bolag så svarar Releasy. Bolaget har ungefär 1800 medarbetare varav 60 teamledare och 10 Business Managers.


Insikter för medarbetare och ledare

Vidare i filmklippet framkommer det att verktyget Indicate me har revolutionerat arbetet för både medarbetarna och ledarna. Med möjligheten att se över sina egna prestationer löpande, har medarbetarna en enklare möjlighet att påverka sina resultat. Samtidigt har verktyget effektiviserat ledarnas arbete, som nu har möjlighet att enkelt tväranalysera mellan olika nyckeltal, som kundnöjdhet och ärendetyp.

Med hjälp av Indicate me kan även ledarna snabbt se avvikelser och vad det beror på, och kan därmed ta rätt beslut med en större förståelse. Ledarna behöver inte längre lägga lika mycket tid på manuella kalkyler och kan i stället vara mer operativa och tillgängliga för sina medarbetare.

Verktyget underlättar även för teamledarna vid coachningstillfällena, som nu kan ha en öppen dialog med sina medarbetare direkt. Medarbetarna kan se sina egna prestationer och påverka sina resultat själva, samt ta med sig feedbacken från coachningstillfällena och följa själva hur det går löpande därefter.