Så levererar COOP insikter via Indicate me

Coop använder sig av Indicate me i sin kundersvice för att ge medarbetarna konstant feedback och ta vara på sin guldgruva av information för att leverera värdefulla insikter till verksamheten.

En av Sveriges största detaljhandelskedjor, COOP, använder Indicate me sedan ett år tillbaka för att förbättra sin kundservice. COOP:s kundservice är uppdelad i två halvor, en del som sitter på huvudkontoret i Solna och en outsourcad del. Lina Bjelkmar, VD på Indicate me, fick chansen att träffa Chris Öhman, Chef Kundservice  på COOP, för att få en inblick i hur deras kundservice använder sig av Indicate me.

En av anledningarna till att COOP har valt Indicate me är för att verktyget kan ge konstant feedback till medarbetarna på ett effektivt sätt. En annan viktig faktor är för de har behov av att samla data och presentera värdefulla insikter som kan leda till förbättringar. Genom verktyget kan de visualisera data på ett förståeligt och visuellt sätt till sina medarbetare, vilket gör det lättare för alla att ta till sig informationen.

”Förståeligt och visuellt, som ni är duktiga på i Indicate me och det är också en del varför vi använder er”, säger Chris i filmklippet nedan.

Värdefulla insikter in till organisationen

Kundservicen hos Coop är kända för att ha ett starkt gehör internt, mycket baserat på den stora mängd insikter som de bidrar med. Ett av Chris viktigaste mål när ha tog sig an rollen som Chef över kundservicen på COOP var just att leverera insikter in i organisationen.

Se gärna filmen nedan där Chris också pratar om vikten att involvera medarbetare för att skapa engagemang och hur de använder sig av fria kommentaren i Indicate me.