Vi utför nu kundundersökningar i fler länder!

Kundundersökningar är ett område som vi har haft en stark tillväxt inom det senaste året. Vi har gått från att utföra undersökningar i Norden till att idag vara aktiva i 12 länder.

Flera av våra företagskunder har verksamhet i olika länder. Det har bidragit till ett ökat behov av mätningar över landsgränser i syfte att skapa en överblick inom bolaget eller koncernen. För att bemöta denna efterfrågan är Indicate me numera aktiva med kundundersökningar i 12 länder (Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Österrike, Polen, England, Spanien, Frankrike, Nederländerna, Italien).

 

– Vi är väldigt glada över att ha möjlighet att erbjuda vår tjänst i fler länder och att på så sätt kunna bidra till ännu bättre kunduppleveler, säger Lina Bjelkmar VD på Indicate me.

 

Resultatet från enkäterna bidrar med indikationer på potentiella förbättringsområden för en fortsatt utveckling samt ligger ofta som grund för beslutsunderlag.

 

– Att ha nöjda kunder är en nyckelfaktor för att lyckas och förbättrar du bolagets kundnöjdhet, så förbättrar du verksamheten i sin helhet, förklarar Lina.

 

Indicate me har även det senaste året ingått flera starka partnerskap, bland annat med Puzzel och Genesys. Dessa partnerskap underlättar integrationer mellan systemen och en fortsatt tillväxt på den europeiska och internationella marknaden.


Om Indicate me
Indicate me ger en 360 graders vy av er kundservice genom att samla viktiga nyckeltal inom kvalitet, försäljning och effektivitet i en engagerande dashboard. Medarbetare förstår och följer sin utveckling, vilket leder till ökat engagemang och självledarskap. www.indicateme.se.