Därför var Indicate me den bästa lösningen för Göta Energi

Precis som många andra inom kundservice jobbar Göta Energi aktivt med att kvalitetssäkra sin service gentemot kunderna. Tidigare hade de olika Excel-mallar för coachning och medlyssning, men i och med samarbetet med Indicate me som inleddes under våren 2021, får de systemstöd där de enkelt kan följa utvecklingen av deras kvalitet och ge mer träffsäker coaching.

 

”Implementeringen var väldigt enkel och smidig och blev ett naturligt första steg för oss eftersom vi tidigare har arbetat med egenskapade mallar i Excel.” – Anna Carlstedt, Kundservicechef på Göta Energi

 

Anna beskriver Indicate me som ett lättöverskådligt stöd i den dagliga verksamheten samtidigt som det är tydligt och användarvänligt. Dessutom förklarar hon att Indicate me förenklar vardagen för ledarna på Göta Energi.

 

Något som tilltalade Göta Energi var möjligheten att kunna följa agenternas och de olika teamens utveckling över tid. Tillgängligheten av insikterna kommer bidra till ökat självledarskap hos medarbetarna och dessutom kommer de kunna få en sammanhängande bild över samtliga interaktioner med kunderna. En annan viktig aspekt med Indicate me är att Göta Energi kommer få bättre koll på hur det optimala kundmötet ska gå till.

 

”Det märks att Indicate me föddes ur ett behov som fanns och fortfarande finns på marknaden”. Vidare säger Anna; ”Jobbar man som Kundservicechef så är Indicate me en drömprodukt! Det är verkligen en produkt som man har saknat.” Anna

 

Nästa steg i samarbetet är implementation av gamification och visualisering av säljstatistik. Genom att få en bättre inblick i säljarnas prestationer kan teamledare enklare ge rätt coaching och gamification gör det roligare för medarbetarna att göra ett bra jobb.

 

Göta Energi är imponerade av Indicate me och ser långsiktigt på samarbetet när det kommer till att visualisera de insikter som den dagliga verksamheten för kundservice ger.

 

Om Indicate me
Indicate me ger en 360 graders vy av er kundservice genom att samla viktiga nyckeltal inom kvalitet, försäljning och effektivitet i en engagerande dashboard. Medarbetare förstår och följer sin utveckling, vilket leder till ökat engagemang och självledarskap. www.indicateme.se