Tekniska verken väljer Indicate me för att säkerställa att kunder erhåller en högkvalitativ service inom alla områden

Tekniska verken väljer Indicate me för att säkerställa att kunder erhåller en högkvalitativ service inom alla områden

Tekniska verken väljer Indicate me som leverantör av kundserviceuppföljning och analys. Fokus på samarbetet kommer bland annat att vara att säkerställa kvalitet genom höga kunskapsnivåer hos personalen.

Tekniska verken har en bred verksamhet och erbjuder tjänster inom elnät, elhandel, vatten & avlopp, fjärrvärme, bredband, biogas och avfall. I kundportföljen ingår 215.000 privat- och företagskunder, vilket skapar många kontakter in till kundservice som tar emot inkommande samtal, mail och bevakar sociala medier.

– En bra kundservice för oss innebär att vi sätter kundens behov i fokus. Vi jobbar hårt för att finnas i de kanaler som kunden önskar att ta kontakt med oss: ”Att finnas där kunden är – när kunden är där”. Vi hjälper till med de uppkomna frågor som ligger bakom att kunden hör av sig, men innan vi avslutar ärendet ser vi över hela kundens engagemang hos oss. Vi försöker alltid ha ett relevant och intressant erbjudande i varje kundsituation, berättar Johanna Holmstrand, Kundservicechef på Tekniska verken och fortsätter;

– I våra kundundersökningar ser vi att kunden blir mera nöjd med oss när vi passar på att erbjuda något mera än det kunden ringde in om, när vi ändå har dem på tråden. Vår verksamhet är en lågintresseprodukt, men när vi väl fått en kontakt med kunden har vi flera bra saker att erbjuda och det uppskattas när väl kundsituationen infinner sig.

Tekniska-verken-Johanna-Holmstrand

Bild: Johanna Holmstrand, Kundservicechef, Tekniska verken

 Implementerar Indicate me
Eftersom Tekniska verken har en så pass bred verksamhet, finns det ett behov av att säkerställa en högkvalitativ service inom flera områden. I Indicate me kommer alla ärenden att kategoriseras och bland annat kopplas till kundnöjdhet. Detta kommer att bidra med en indikation på inom vilket område kunderna möjligen är mindre nöjda, så att fokus kan läggas på förbättring.

– Får vi hög kundnöjdhet vet vi att kvaliteten är bra. Får vi låg kundnöjdhet kan vi genom Indicate me lokalisera inom vilket område vi behöver göra en utbildningsinsats eller optimera processer. På så sätt kan vi hjälpa personalen att uppnå en högre kundnöjdhet, men framförallt en roligare arbetssituation framåt, säger Johanna.

På frågan vad hon har för förväntningar på samarbetet säger Johanna följande:
– Vi hoppas att Indicate me kan bli en utvecklande partner som bistår oss i arbetet att hålla koll på vad våra kunder känner och tänker om oss som leverantörer. Vi lever i en värld där saker förändras väldigt fort, så det gäller att ha örat mot rälsen och ha ett system som hjälper oss att dra slutsatser.

Lina Bjelkmar, VD på Indicate me, säger följande om samarbetet:
– Tekniska verken arbetar målmedvetet och kundfokuserat redan idag, där det också finns en medvetenhet om vad som bringar högre kundnöjdhet. Tillsammans kommer vi kunna utveckla detta vidare, vilket jag ser fram emot!


Om Tekniska verken
Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra kunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön.

Om Indicate me
Indicate me ger 360 graders vy av er kundservice genom att samla viktiga nyckeltal inom kvalitet, försäljning och effektivitet i en engagerande dashboard. Medarbetare förstår och följer sin utveckling, vilket leder till ökat engagemang och självledarskap. www.indicateme.se