Collectum väljer Indicate me för uppföljning i kundservice

Collectum väljer Indicate me för uppföljning i kundservice

Collectum har tecknat avtal om att använda Indicate me, ett system skräddarsytt för kundservice. Här skapas en 360 vy av kundservice i en engagerande dashboard.

Collectum administrerar tjänstepensionen ITP och är en oberoende valcentral för privatanställda tjänstemän. Totalt arbetar 35 medarbetare en del av sin tid i telefonkundtjänsten för att göra tjänstepensionen enkel, både för arbetsgivare och dess anställda. Malin Westman är en av gruppcheferna inom Collectums Kundservice och ansvarig för avtalet med Indicte me. På frågan vad hon anser är en bra kundservice svarar hon följande:

– Jag tycker att en bra kundservice kännetecknas av att åstadkomma tillgänglighet och enkelhet för kunderna.

Fokus på kundnöjdhetsmätningar
Under uppstarten kommer ett mindre antal medarbetare testa systemet och starta med NKI-mätningar*, därefter kommer resultatet att utvärderas och rullas ut till resterande i kundservice.

– Med införandet av uppföljningssystemet från Indicate me, där kunderna får svara i direkt anslutning till att de varit i kontakt med oss – får vi i realtid, konkret per område och medarbetare veta hur kunderna upplever vår service och kompetens. Därmed kommer vi veta vad kunderna tycker att vi är bra på och vad vi kan förbättra, för att våra tjänster ska uppfattas ännu enklare, säger Malin och fortsätter;

– Mätningen per medarbetare kommer att möjliggöra individuell kompetensutveckling som i sin tur bidrar till utvecklingen av hela kundservice. Mina förväntningar på samarbetet, utöver ett väl fungerande system, är att Indicate me som är experter på kundservice ska bidra med sin kompetens och insikter som kan hjälpa oss att göra Collectums kundservice ännu bättre för kunderna.

Collectum-Malin-westman
Bild: Malin Westman, Collectum

Lina Bjelkmar, VD Indicate me säger följande om samarbetet:
– Collectum är en stark partner som eftersträvar att det ska vara enkelt för kunderna, vilket är ett fokus som även finns hos Indicate me. Enkelhet är något som korrelerar med lojalitet, därav ett viktigt fokusområde. Med Collectums dedikerade kundfokus, vår expertis och vårt skräddasydda systemstöd för kundservice, är jag helt övertygad att vi tillsammans kan göra det än mer enklare för kunderna framöver.


* NKI-mätningar: Nöjdkundindex (NKI) är ett nyckeltal för att visa hur nöjda dina kunder är totalt sett med er verksamhet eller tjänst. Mätningarna görs via enkäter efter kontakt har skett med kundservice. Kunderna sätter betyg utifrån olika parametrar.

Om Collectum
Collectum är valcentral för privatanställda tjänstemän med den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Vi är länken mellan tjänstemännen, deras arbetsgivare och försäkringsbolagen som förvaltar ITP.

Vi är oberoende av försäkringsbolagen, och vårt uppdrag är att se till att de privatanställda tjänstemännen med ITP ska få så hög pension som möjligt.

Om Indicate me
Indicate me ger en 360 graders vy av er kundservice genom att samla viktiga nyckeltal inom kvalitet, försäljning och effektivitet i en engagerande dashboard. Medarbetare förstår och följer sin utveckling, vilket leder till ökat engagemang och självledarskap. www.indicateme.se