En vinstmaskin!

screen2

Merförsäljning är grädden på moset. Med Indicate me analyserar du alla flöden i din kundtjänst och ser snabbt vilka förändringar som behövs för att öka din merförsäljning. Vi vill att din kundtjänst ska bli en riktig vinstmaskin. Det är också viktigt att få kontroll över sina kostnader och här kan Indicate me vara till stor hjälp. Med små förändringar kan du minska de onödiga samtalen och därmed få tid över för samtal där merförsäljning har större fokus. Kort sagt så kan vi hjälpa dig att öka din vinst och sänka dina kostnader!