Mervärden

KeyIndicate18-smallpigart

Med ett ökat försäljningsansvar hos agenterna kommer krav på utbildning, uppföljning och coaching. Indicate me erbjuder ett mycket bra systemstöd med tydliga rapporter som förenklar det interna uppföljningsarbetet betydligt. Konvertering och erbjudanden blir med vår hjälp en naturlig del av kundtjänstarbetet.