KeyIndicate15-smallpigart

Glada medarbetare är det härligaste som finns. När människor känner att de gör skillnad och upplever sin egen arbetsinsats som värdefull så ökar produktiviteten och glädjen. Indicate me hjälper den anställde att bli en bättre och effektivare agent som inte lägger tid på fel saker. Det är en win-win som både företaget och den anställde har stor glädje av.