Hög personalomsättning i kundservice

En utmaning som många bolag har är en hög personalomsättning i kundservice. Det är inte ovanligt att man har en personalomsättning om 50-100% i kundservice, vilket innebär att man byter ut en halv till en hel kundservicestab under ett år. Detta leder såklart till många rekryteringar och utbildningar.

För hög personalomsättning leder till ökade kostnader, men också sämre kvalitet. Vad beror den höga personalomsättningen på? Är det för låg status i kundservice eller ser många det som ett genomgångsjobb? Kan det vara löneläget som gör att man går vidare? Eller är det ledare och företagskulturen som har störst effekt för att få medarbetare att stanna lite längre?

I filmen görs det en jämförelse – hur mycket kostar det med personalomsättning jämfört med att höja medarbetarnas löner? Är det en högre lön som krävs för att få fler att stanna längre inom kundservice eller kan man öka status på annat sätt?

 

Relaterat innehåll

Ikea

83 i NPS

Lina Bjelkmar, VD Indicate me, och Jonus Bartholdson, Koncernchef Pulsen, diskuterar vad kundfokus innebär och några av anledningarna till Indicate me’s höga NPS-resultat.

ICA

Distansledarskap

Väldigt många jobbar idag på distans, vilket även gäller kundservice. Vi har förstått att en utmaning för många är distansledarskap och att engagera sina anställda. Indicate me har flera...

payex

Kundservice ökar i status

Vi ser en tydlig trend att kundservice ökar i status internt hos allt fler bolag. Men vad beror det på? I filmklippet tas några anledningar upp.