Indicate me + Postnord = Sant

Efter att ha dejtat ett tag och lärt känna varandra, har Postnord och Indicate me insett faktumet: ”Vi är en perfect match” 

Indicate me säljer inte bara ett verktyg till sina kunder, utan vi säljer ett arbetssätt. Vi ser inte heller våra kunder – som just ”bara” kunder – utan snarare som samarbetspartners. Man kan jämföra detta med en pardans. Någon för och den andra följer. För att få en riktigt bra dans behöver båda två anstränga sig, förstå dansen och öva. Om ena partnern missar att ta det förväntade danssteget så ramlar man snabbt därpå. Likt så är det för oss när vi samarbetar med kunder. Vi kan leverera ett helt fantastiskt verktyg, fullt med insikter, men om våra samarbetspartners inte agerar eller använder sig av insikterna så tappar dansen snabbt sin takt. 

 

”The perfect match” 
Det känns oerhört roligt att vi nyligen har inlett ett samarbete med Postnord. 

– Vi hade en väldigt rolig dejtingfas med Postnord när vi skulle lära känna varandra på djupet. Under flera träffar har vi känt att våra tankar och värderingar är ’spot on’. Gapet är inte stort. Vi vill och tänker lika. Bland annat arbetar de idag med en ”Samtalsklocka” för att kvalitetssäkra samtal som är väldigt snarlik vår modell och visualisering kring samtalscoaching, berättar Lina Bjelkmar, VD på Indicate me. 

 

Genom Indicate me kommer Postnord att få en helhetslösning för sina behov inom flera olika områden. De kommer få tillgång till funktionalitet inom kvalitetssäkring, coachning, självledarskap, gamification, optimering av tid och analys. Manuella processer inom informationshantering som idag är tidskrävande kommer att automatiseras, vilket sparar både tid och minskar mänskliga fel. Här blir Indicate me navet i kundservicen.   

 

– Postnord har en hög förståelse för vårt verktyg, arbetssätt och synsätt, varför det är viktigt att mäta rätt nyckeltal och fördelarna med att korsanalysera för att hitta rotorsaker. Postnord har kommit långt på resan och gjort mycket själva. De har samma tankesätt och bakgrund som oss där de har testat och lyft på många stenar, säger Lina. 

 

Lenita Wennström arbetar som kvalitetsansvarig på Postnord. 

– Indicate me gör vårt tänk kvalitetssäkrat på ett enkelt och användarvänligt sätt. Vi ser flera styrkor i verktyget, både för våra medarbetare, ledare och för organisationen som helhet. Vår förhoppning är delvis att öka medarbetarengagemanget, och delvis att minska personberoendet för att utföra snabbare, mer träffsäkra och enhetliga analyser, säger Lenita och fortsätter;

 

– Vi ser framemot vårt partnerskap och att dansa tillsammans framöver, avslutar hon med ett skratt.