Därför väljer Blocket att inleda ett samarbete med Indicate me

Blocket har tecknat ett avtal med Indicate me – ett verktyg för uppföljning och utveckling av kundservice. Fokus på samarbetet kommer vara att arbeta proaktivt med kunden i centrum. 

Blocket är idag ett av Sveriges mest välkända varumärken. I kundservicen arbetar 50 serviceexperter för att hjälpa sina användare. Nyligen inleddes ett samarbete med Indicate me.  

 

”Vi fick tydliga önskemål från våra medarbetare kring smartare arbetsverktyg som förbättrar och förenklar vardagen. Det bidrog till att vi började undersöka flera olika verktyg. Slutligen valde vi att inleda ett samarbete med Indicate me för att vi upplevde verktyget som enkelt och lättförstått. Vi såg en stor potential för både medarbetare, ledare och för organisationen som helhet”, säger Simon Vestling, Kundservicedirektör på Blocket, och fortsätter;

 

 ”Vi i kundservice strävar efter att förstå våra användare och kunder – och varför de kontaktar oss. Vår vision är att erbjuda så pass enkla, tydliga och lättförstådda lösningar, att våra användare kan lägga tid på andra saker, än att få hjälp av vår kundservice. Vi är helt övertygade om att enkelhet är viktigt för våra användare, och antal kontakter in till oss är ett bra kvitto på hur enkla vi uppfattas. Här kommer vi få insikter hur organisationen presterar samtidigt som vi på ett enkelt sätt kan hitta paralleller, exempelvis mellan produkt, kontakt och kundnöjdhet!”.

Simon_Vestling_Blocket

Bild: Simon Vestling, Kundservicedirektör Blocket

 

Blocket har också en förhoppning om att samarbetet ska bidra med en push för ännu bättre struktur i kundservice och att medarbetarna ska få en roligare arbetsmiljö.  

 

”Genom Indicate me kommer vi få ett verktyg som underlättar coachning samtidigt som medarbetarna själva kan följa sina resultat. Min förhoppning är att medarbetarna ska få en roligare arbetsmiljö med tävlingar som går att ordna på egen hand samtidigt som de får äga sina egna resultat” säger Simon.

  

Lina Bjelkmar, VD på Indicate me säger följande om samarbetet:  

 

”Det känns kul att inleda ett samarbete med Blocket och att de har valt oss efter att ha jämfört oss med flera andra verktyg på marknaden. Det som är unikt med Indicate me är att vi har flera olika delar i samma gränssnitt. Med vårt verktyg kommer vi att bidra med insikter som är av värde för hela bolaget på ett enkelt sätt, samtidigt som Blockets kunder kommer att få en mer kvalitativ service. Vi kommer även ge medarbetarna ett verktyg för ökat självledarskap. Vi välkomnar Blocket och ser fram emot ett långt samarbete!”  

 


Om Blocket 
Blocket är Sveriges största köp- och säljmarknad och grundades 1996. Det är en av Sveriges mest populära sajter med omkring 5 miljoner unika besökare per vecka! 7 av 10 svenskar har köpt eller sålt någonting på Blocket. 

Om Indicate me
Indicate me är det enda verktyget du behöver för att samla insikter i en dashboard som är av intresse för hela bolaget. Medarbetare förstår och följer sin utveckling oavsett var de befinner sig, vilket leder till ökat engagemang och självledarskap.