Lina Bjelkmar, VD på Indicate me, gästade scenen på konferensen Framgångsrik kundservice

Framgångsrik kundservice

Konferensen Framgångsrik kundservice fokuserar på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder kundserviceverksamheter. Lina som är expert på hur man kan öka effektiviteten och förbättra kvalitén i kundservice med hjälp av digital uppföljning fick idag äran att gästa scenen och dela med sig av sina kunskaper.

Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till dagens publik och för det härliga bemötandet vi fick. Det är alltid kul att träffa er och se att intresset av digitalisering är stort.

När vi deltar som talare får vi ofta frågor kring hur implementeringen av Indicate me går till och om det är en lång process. Svaret är att processen varken är lång eller komplicerad. Det som krävs är två integrationer, en till ert schemaläggningssystem och en till er telefoniplattform. Att komma i gång och förstå systemet kräver bara 1 timmes utbildning. Från uppstartsmöte till att vara igång kan ske i loppet av bara ett par veckor.

Under dagens konferens uppkom även frågan om vi lagrar persondata, vilket vi inte gör.

Har du några frågor eller vill ha en demo av systemet är du alltid varmt välkommen att kontakta oss!


Indicate me erbjuder moderna digitala tjänster som hjälper företag till förbättrad kvalité, kundnöjdhet och högre lönsamhet i sin kundservice. Användare av Indicate me’s verktyg inkluderar företag såsom Ving och C More. Indicate me är dotterbolag till Releasy och ingår i samma koncern som Pulsen AB.

För mer information
Lina Bjelkmar, VD, Indicate me
Tel. +46 70 370 70 34
Mail. lina.bjelkmar@indicateme.se