Samla information

KeyIndicate06-smallpigart

Den som vet mest vinner! Med Indicate me hjälper vi dig att samla värdefull information, mäta och analysera din kundtjänst så du med djupare insikt kan göra de förbättringar som krävs. Vi har sett företag öka sin produktivitet med över 50 procent det första året och du kan bli en av dem.