OPR-Finance vässar sin kundservice med hjälp av Indicate me

Under våren 2021 valde OPR-Finance att inleda ett samarbete med Indicate me, med anledningen att det är ett smidigt och enkelt verktyg för att snabbt få insikter. Syftet med samarbetet är att utveckla kundservicen på OPR-Finance samt att ge alla agenter de verktyg som de behöver för att kunna öka sitt självledarskap.

 

”Tack vare att agenterna får tillgång till feedback från kunderna i realtid får de reda på vad de gjort bra och vad de kan förbättra. Något som på sikt kommer att underlätta coachningen av våra agenter” säger Ahmad Awad, Acting Back & Frontoffice Manager på OPR-Finance.


Med hjälp av Indicate me får OPR-Finance bättre insikt över vilka områden som behöver ses över i organisationen. Dessutom gör Indicate me det möjligt för OPR-Finance att snabbare dra slutsatser, vilket på sikt kommer att effektivisera organisationen. En annan viktig aspekt enligt OPR-Finance är att insikterna även kommer att leda till att OPR-Finance får en bättre förståelse för hur det perfekta kundmötet ska se ut. Vilket självklart kommer öka kundnöjdheten.

 

”Indicate me är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla kundservicen hos OPR-Finance och de individer som arbetar hos oss.” – Ahmad

 

Med Indicate me hoppas OPR-Finance på att kunna vässa sin kundservice och snabbare kunna dra slutsatser från mötena med kunderna. Att det dessutom var enkelt att komma igång var en bonus enligt OPR-Finance.

 

”Våra kunder är det viktigaste vi har! Via Indicate me hoppas vi få insikter om vilka områden vi kan utvecklas inom för att göra våra kunder så nöjda som möjligt.” – Ahmad

 

Om Indicate me
Indicate me ger en 360 graders vy av er kundservice genom att samla viktiga nyckeltal inom kvalitet, försäljning och effektivitet i en engagerande dashboard. Medarbetare förstår och följer sin utveckling, vilket leder till ökat engagemang och självledarskap. www.indicateme.se