Kundservice är en guldgruva med information och kundinsikter. Men varför upplever vi ibland ändå att kundservice inte har den status funktionen förtjänar i organisationen?

I det här webinariet diskuterar Lina Bjelkmar, VD Indicate me och Björn Lilja, Founder & Customer Experience Kundo, om vikten att integrera kundservice bättre i den övriga organisationen och på det sättet även höja status, motivation och arbetsglädje i hela kundserviceteamet!

Frågeställningar som berörs är bland annat: 
– Vilka mandat behöver kundservice?
– Hur representeras kundservice i ledningen?
– Hur arbetar vi datadrivet med kundinsikter för att förbättra hela verksamheten?
– Hur motiverar vi medarbetare i kundservice

Praktiskinformation 

Stronger har tecknat avtal med Indicate me – ett system för uppföljning och utveckling av kundservice. Fokus på samarbetet kommer vara att arbeta proaktivt med kunden i centrum.
Stronger är ett starkt, välkänt och snabbväxande varumärke som erbjuder kläder online inom träning och hälsa. Likt många andra bolag, har Stronger ställt om till att bedriva delar av sin verksamhet på distans. Innan Corona inträffade arbetade alla i kundservice på kontoret, medan flertalet nu jobbar hemifrån.

– Det var utmanande i början, framförallt i arbetet att säkra information och kommunikation. Vanligtvis sitter alla avdelningar i samma rum, nu befinner sig endast 5-6 personer totaltsätt på kontoret. Vi i kundservice är beroende av andra avdelningar och det händer väldigt mycket aktiviteter exempelvis på hemsidan och i nyhetsbrev. När alla arbetade på kontoret skedde informationsöverföringen i rummet automatisk. Nu har arbetet med kommunikation krävt mer planering och säkerställande. I början genomförde jag samtal med alla i teamet dagligen, men nu har vi färre avstämningar då vi snabbt har kunnat anpassa oss till situationen, berättar Greta Pabst Teamleader Customer Service & Web Admin på Stronger och tillägger:

– Nu fungerar det utmärkt att jobba på det här sättet.

Greta Pabst

Bild: Greta Pabst, Stronger

Djupanalys av kundnöjdhet
I arbetet att stötta och hjälpa kunderna har kundserviceenheten en stor och viktig roll, vilket kräver ett stort och dedikerat kundfokus.

– Det känns jättekul att vi har påbörjat ett samarbete med Indicate me. Vi kommer bland annat få tillgång till djupanalys av nöjd-kund-index. Tidigare har vi analyserat vårt resultat som total, men i och med detta samarbete kommer vi få möjlighet att koppla kundbetyg med ärende. Det kommer att hjälpa oss att identifiera vilka ärenden som vi hanterar riktigt bra samt vilka som vi kan förbättra, säger Greta.

På frågan vilka förväntningar som finns på samarbetet, svarar Greta följande:

– Jag hoppas att vi kommer att få större insikter och att vi på ett enkelt sätt kan ta del av ett databaserat underlag för att arbeta proaktivt mot våra kunder. Samtidigt som jag kan spara tid i arbetet med att hålla koll på siffror och fakta. Jag hoppas även att verktyget ska underlätta en transparent kommunikation, både mot medarbetare och ledning.

Lina Bjelkmar, VD Indicate me säger följande om det nya samarbetet:

– Stronger är ett modernt och spännande varumärke som har en snabb tillväxt. Onlinehandel är helt rätt i tiden, inte minst nu under Corona. Stronger arbetar redan idag kundfokuserat med kundnöjdhet och har helt rätt mind-set i sitt arbete. Genom våra kundundersökningar och analys kommer vi tillsammans kunna ta det arbetet till nästa nivå.

Lina-bjelkmar

Bild: Lina Bjelkmar, Indicate me


Om Stronger
Stronger is a Swedish activewear brand that sells products through global e-commerce. We design unique and striking activewear inspired by nature and strong women.

We believe in a healthy lifestyle and empowerment from the inside and out. Our mission is to inspire women all over the world to strive to find the strongest version of themselves by living an active lifestyle. We are offering them great looking activewear with inspiration from nature.

By a strong presence in social media as well as unique product designs Stronger is now one of the biggest and fastest growing brands in Sweden. We have 600 000 followers on Instagram from all over the world.

Om Indicate me
Indicate me ger en 360 graders vy av er kundservice genom att samla viktiga nyckeltal inom kvalitet, försäljning och effektivitet i en engagerande dashboard. Medarbetare förstår och följer sin utveckling, vilket leder till ökat engagemang och självledarskap. www.indicateme.se.

 

Kundservice är den enhet som har direkt kontakt med bolagens kunder. Här finns det en stor potential att fånga upp information kring vad dina kunder är mer eller mindre nöjda med, och sedan arbeta med datan för att ta välgrundade beslut som leder till bättre kundupplevelser. Informationen kan vara en riktig guldgruva för att bygga kundrelationer, bara man tar hand om den på rätt sätt.
 
Vi är många som är överens om att nöjda kunder är grunden för en lyckad verksamhet. Men vad är egentligen kundlojalitet och kundnöjdhet? Vad är skillnaden på dessa två begrepp? Och vilka faktorer är det som har främst påverkan?
 
Torsdagen den 4 februari håller vi tillsammans med Kontakta ett webinar med fokus på just kundnöjdhet- och lojalitet. Lina Bjelkmar, VD, Indicate me kommer att prata mer om dessa två begrepp och hur man kan arbeta med de i vardagen. 
 
Hon berättar också om varför Indicate me får 83 i sina NPS mätningar av sina kunder och delar med sig av handfasta tips för att öka kundfokuset ytterligare i din organisation.
 
Praktiskinformation