Tekniska verken väljer Indicate me som leverantör av kundserviceuppföljning och analys. Fokus på samarbetet kommer bland annat att vara att säkerställa kvalitet genom höga kunskapsnivåer hos personalen.

Tekniska verken har en bred verksamhet och erbjuder tjänster inom elnät, elhandel, vatten & avlopp, fjärrvärme, bredband, biogas och avfall. I kundportföljen ingår 215.000 privat- och företagskunder, vilket skapar många kontakter in till kundservice som tar emot inkommande samtal, mail och bevakar sociala medier.

– En bra kundservice för oss innebär att vi sätter kundens behov i fokus. Vi jobbar hårt för att finnas i de kanaler som kunden önskar att ta kontakt med oss: ”Att finnas där kunden är – när kunden är där”. Vi hjälper till med de uppkomna frågor som ligger bakom att kunden hör av sig, men innan vi avslutar ärendet ser vi över hela kundens engagemang hos oss. Vi försöker alltid ha ett relevant och intressant erbjudande i varje kundsituation, berättar Johanna Holmstrand, Kundservicechef på Tekniska verken och fortsätter;

– I våra kundundersökningar ser vi att kunden blir mera nöjd med oss när vi passar på att erbjuda något mera än det kunden ringde in om, när vi ändå har dem på tråden. Vår verksamhet är en lågintresseprodukt, men när vi väl fått en kontakt med kunden har vi flera bra saker att erbjuda och det uppskattas när väl kundsituationen infinner sig.

Tekniska-verken-Johanna-Holmstrand

Bild: Johanna Holmstrand, Kundservicechef, Tekniska verken

 Implementerar Indicate me
Eftersom Tekniska verken har en så pass bred verksamhet, finns det ett behov av att säkerställa en högkvalitativ service inom flera områden. I Indicate me kommer alla ärenden att kategoriseras och bland annat kopplas till kundnöjdhet. Detta kommer att bidra med en indikation på inom vilket område kunderna möjligen är mindre nöjda, så att fokus kan läggas på förbättring.

– Får vi hög kundnöjdhet vet vi att kvaliteten är bra. Får vi låg kundnöjdhet kan vi genom Indicate me lokalisera inom vilket område vi behöver göra en utbildningsinsats eller optimera processer. På så sätt kan vi hjälpa personalen att uppnå en högre kundnöjdhet, men framförallt en roligare arbetssituation framåt, säger Johanna.

På frågan vad hon har för förväntningar på samarbetet säger Johanna följande:
– Vi hoppas att Indicate me kan bli en utvecklande partner som bistår oss i arbetet att hålla koll på vad våra kunder känner och tänker om oss som leverantörer. Vi lever i en värld där saker förändras väldigt fort, så det gäller att ha örat mot rälsen och ha ett system som hjälper oss att dra slutsatser.

Lina Bjelkmar, VD på Indicate me, säger följande om samarbetet:
– Tekniska verken arbetar målmedvetet och kundfokuserat redan idag, där det också finns en medvetenhet om vad som bringar högre kundnöjdhet. Tillsammans kommer vi kunna utveckla detta vidare, vilket jag ser fram emot!


Om Tekniska verken
Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra kunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön.

Om Indicate me
Indicate me ger 360 graders vy av er kundservice genom att samla viktiga nyckeltal inom kvalitet, försäljning och effektivitet i en engagerande dashboard. Medarbetare förstår och följer sin utveckling, vilket leder till ökat engagemang och självledarskap. www.indicateme.se

Collectum har tecknat avtal om att använda Indicate me, ett system skräddarsytt för kundservice. Här skapas en 360 vy av kundservice i en engagerande dashboard.

Collectum administrerar tjänstepensionen ITP och är en oberoende valcentral för privatanställda tjänstemän. Totalt arbetar 35 medarbetare en del av sin tid i telefonkundtjänsten för att göra tjänstepensionen enkel, både för arbetsgivare och dess anställda. Malin Westman är en av gruppcheferna inom Collectums Kundservice och ansvarig för avtalet med Indicte me. På frågan vad hon anser är en bra kundservice svarar hon följande:

– Jag tycker att en bra kundservice kännetecknas av att åstadkomma tillgänglighet och enkelhet för kunderna.

Fokus på kundnöjdhetsmätningar
Under uppstarten kommer ett mindre antal medarbetare testa systemet och starta med NKI-mätningar*, därefter kommer resultatet att utvärderas och rullas ut till resterande i kundservice.

– Med införandet av uppföljningssystemet från Indicate me, där kunderna får svara i direkt anslutning till att de varit i kontakt med oss – får vi i realtid, konkret per område och medarbetare veta hur kunderna upplever vår service och kompetens. Därmed kommer vi veta vad kunderna tycker att vi är bra på och vad vi kan förbättra, för att våra tjänster ska uppfattas ännu enklare, säger Malin och fortsätter;

– Mätningen per medarbetare kommer att möjliggöra individuell kompetensutveckling som i sin tur bidrar till utvecklingen av hela kundservice. Mina förväntningar på samarbetet, utöver ett väl fungerande system, är att Indicate me som är experter på kundservice ska bidra med sin kompetens och insikter som kan hjälpa oss att göra Collectums kundservice ännu bättre för kunderna.

Collectum-Malin-westman
Bild: Malin Westman, Collectum

Lina Bjelkmar, VD Indicate me säger följande om samarbetet:
– Collectum är en stark partner som eftersträvar att det ska vara enkelt för kunderna, vilket är ett fokus som även finns hos Indicate me. Enkelhet är något som korrelerar med lojalitet, därav ett viktigt fokusområde. Med Collectums dedikerade kundfokus, vår expertis och vårt skräddasydda systemstöd för kundservice, är jag helt övertygad att vi tillsammans kan göra det än mer enklare för kunderna framöver.


* NKI-mätningar: Nöjdkundindex (NKI) är ett nyckeltal för att visa hur nöjda dina kunder är totalt sett med er verksamhet eller tjänst. Mätningarna görs via enkäter efter kontakt har skett med kundservice. Kunderna sätter betyg utifrån olika parametrar.

Om Collectum
Collectum är valcentral för privatanställda tjänstemän med den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP. Vi är länken mellan tjänstemännen, deras arbetsgivare och försäkringsbolagen som förvaltar ITP.

Vi är oberoende av försäkringsbolagen, och vårt uppdrag är att se till att de privatanställda tjänstemännen med ITP ska få så hög pension som möjligt.

Om Indicate me
Indicate me ger en 360 graders vy av er kundservice genom att samla viktiga nyckeltal inom kvalitet, försäljning och effektivitet i en engagerande dashboard. Medarbetare förstår och följer sin utveckling, vilket leder till ökat engagemang och självledarskap. www.indicateme.se