Filmer

Ikea

83 i NPS

Lina Bjelkmar, VD Indicate me, och Jonus Bartholdson, Koncernchef Pulsen, diskuterar vad kundfokus innebär och några av anledningarna till Indicate me’s höga NPS-resultat.

ICA

Distansledarskap

Väldigt många jobbar idag på distans, vilket även gäller kundservice. Vi har förstått att en utmaning för många är distansledarskap och att engagera sina anställda. Indicate me har flera...

payex

Kundservice ökar i status

Vi ser en tydlig trend att kundservice ökar i status internt hos allt fler bolag. Men vad beror det på? I filmklippet tas några anledningar upp. 


Ikea

Hög personalomsättning

En utmaning som många bolag har är en hög personalomsättning i kundservice

ICA

Positiv energi i kundservice

Indicate me har utvecklat flera funktioner med fokus på att förstärka positiva beteenden...

payex

Så får du en riktigt bra kundservice

Intervju med Marie Blomkvist, en av Sveriges mest rutinerade kundservicechefer.

Sida 1 av 3


Användare av systemet från Indicate me inkluderar stora välkända varumärken: