Kundnöjdhet

Få bättre insikter om kundupplevelser

Att mäta kundnöjdhet är nog en självklarhet för de flesta organisationer men att bara mäta utan att agera på resultaten kommer inte förbättra mötet med kunderna. I Indicate me får du en tydlig inblick över viktiga nyckeltal inom kundnöjdhet och kundlojalitet och får snabbt reda på vad du behöver agera på.

Indicate me gör det möjligt att mäta er kundnöjdhet i realtid! Vi utför kundundersökningar i alla kontaktkanaler och på många olika språk. Vi kan exempelvis automatiskt kontakta kunder genom att skicka ett sms eller genom att automatiskt ringa upp kunden efter en interaktion för att få insikt i hur de upplever kontakten med ert bolag. Detta leder till värdefulla insikter som både medarbetare och ledare kan ta del av via vår webbaserade dashboard.

Från statistik till insikter

Att mäta kundnöjdhet är inget nytt. Vi anser att vägen till att få nöjda kunder först och främst handlar om att omvandla statistik till insikter, för att sedan kunna agera inom rätt områden. Vi presenterar alla insikter du behöver i ett användarvänligt gränssnitt, där både medarbetare och ledare enkelt kan se vad de kan agera på för att få nöjdare kunder. Ledare får ett konkret underlag för att på ett effektivt sätt coacha kundservicemedarbetarna i att bli mer framgångsrika och förbättra kundupplevelsen.

Genom att till exempel se hur lösningsgraden eller kunskapsnivån varierar baserat på vilken typ av ärenden som hanteras så kan processer förbättras och utbildningsmaterial uppdateras. Vårt verktyg bidrar med värdefulla insikter som förbättrar din organisation och gör den mer framgångsrik.

Motivera kundservicemedarbetarna

Genom att ge kundservicemedarbetarna automatisk tillgång till feedback och positiva omdömen från kunderna får medarbetarna bättre förståelse för hur de kan leverera bättre kundupplevelser. Medarbetarna får även en bättre förståelse för de underliggande faktorerna inom kundnöjdhet genom att de enkelt kan se vad som påverkar kundnöjdheten och vad de själva kan påverka.

En viktig faktor för att motivera dina medarbetare är att de känner sig involverade och har möjlighet att påverka sina resultat därför har vi inkluderat individuella mål och resultat i verktyget. Medarbetarna kan enkelt följa sin egen utveckling och får större möjlighet till självledarskap.

 

Key Indicate, Macbook Air Key Indicate, Macbook Air
  • NKI, nöjd-kund-index
  • NKI och NPS diagram

1. Kundnöjdhet baseras på enkäter efter kontakt har skett med kundtjänst. Kunderna sätter betyg utifrån olika parametrar.

2. Kundnöjdhet kan mätas med olika frågeställningar och vi utför även kundlojalitetsmätningar i form av NPS och CES.

Indicate me ger dig full insikt över kundupplevelserna

  • Vår användarvänliga dashboard ger dig en tydlig överblick över din avdelnings övergripande kundnöjdhet. För en mer detaljerad insyn kan du använda dig utav vår filtrering som ger dig information ända ner på individnivå, vilket snabbt ger dig insikt över vilka medarbetare som presterar bra och vilka som behöver extra coachning.
  • I Indicate me kan du analysera kundserviceorganisationens resultat baserat på orsaken till att kunderna från början tog kontakt med kundservice, vilket gör att du får insikter om de underliggande orsaker till att kunderna är mer eller mindre nöjda.
  • Följ hur er kundnöjdhet eller kundlojalitet, NPS (Net Promoter Score) utvecklas  över tid och jämför enkelt olika perioder med varandra.
  • Verktyget ger dig möjlighet att analysera, sorter och tvärkoppla värden vilket gör att du enkelt kan hitta förbättringsområden. Du kan till exempel analysera om kundserviceorganisationens svarstider stämmer överens med kundernas förväntningar. Eller varför inte kolla närmare på hur korrelationen mellan medarbetarnas engagemang och kundnöjdhet ser ut.

 

“Med Indicate me så kan vi se kundernas omdömen om bemötandet i varje ärende, på så vis får vi en bra grund för coachning.”


Användare av systemet från Indicate me inkluderar stora välkända varumärken såsom:

kundupplevelser

Hör av er för en gratis demo!

Boka demo