Effekt: För effektiv bemanningsoptimering

Kontrollera kostnaderna och bemanningsoptimera effektivt

Med webbtjänsten Effekt finns stora möjligheter till förbättring av kundtjänstens ekonomi. Vi erbjuder dig ett verktyg för att kostnadseffektivt bemanningsoptimera personalstyrkan. Hanterar ni alla ärenden tidseffektivt och smart idag?

Att kundservicemedarbetare är effektiva och hanterar kundärenden på ett smart och tidseffektivt sätt är nyckeln till att uppnå förväntade servicenivåer och få kontroll på kostnaderna i kundtjänst. Tjänsten Effekt mäter bland annat produktivitet och effektivitet, genomsnittlig ärendetid och sjukfrånvaro. Systemet visar på ett tydligt sätt eventuella brister där medarbetarna hanterar ärenden på ett ineffektivt sätt eller lägger tid på fel saker. Skillnader mellan de olika kanalerna telefon, chat eller e-post analyseras och synliggörs direkt i systemet. Effekt hjälper dig att styra förändringsarbetet åt rätt håll och bemanningsoptimera med ökad effektivitet och förbättrad lönsamhet som resultat.

En central del av kontinuerligt förändringsarbete

Med Effekt får verksamheten insikter om vilka processer som behöver förenklas för att underlätta för medarbetarnas arbete i kundtjänst, t ex om information finns tillgängligt på enkelt sätt eller om det behövs större insatser eller investeringar för att höja effektiviteten i kundtjänstarbetet.

Bemanningsoptimering – Rätt personalstyrka, verktyg och processer skapar bättre förutsättningar för leverans av god kvalitet

Att genomföra en grundlig bemanningsplanering är a och o för att skapa en kostnadseffektiv kundserviceverksamhet. Det handlar om att se till att rätt antal medarbetare är schemalagda vid rätt tidpunkt, oavsett kanal, samt att så mycket tid som möjligt går till produktiv tid, dvs kundmötet.

Med vårt uppföljningssystem av kundservice får du det underlag som du behöver för att bemanna din kundserviceverksamhet rätt. Här kan du snabbt få en överblick på vad som fungerar riktigt bra samt vart dina potentiella förbättringsområden ligger. Genom att få total koll på vad tiden i kundservice går till, var och hur mycket tid som inte blir produktiv, kan du optimera din personalstyrka och bemanningsplanera på ett effektivare sätt.

Key Indicate, Macbook Air Key Indicate, Macbook Air
  • bemanningsoptimering

1. Produktivitet och effektivitet är centrala värden i all effektiv kundservice. Med Indicate me kan värdena sättas i relation till måltal.

2. För ledare är det centralt att hantera och följa upp frånvaro för att kunna bemanna optimalt och arbeta effektivt.

”Redan första året med Effekt ökade vi produktiviteten med över 50 procent och sänkte kostnaderna för personal med flera miljoner kronor.”

Ett av våra främsta mål är att vi ska hjälpa dig att få din kundservice att bli en konkurrensfördel. Att företag erbjuder en god service till sina kunder är idag avgörande. Genom att få stenkoll på tiden som spenderas i kundservice, kan du ge snabbare svar till kunderna till mindre kostnad.

Användare av systemet från Indicate me inkluderar stora välkända varumärken:

Hör av er för en gratis konsultation!

Boka demo