Bemanningsoptimering: För en kostnadseffektiv kundservice

Modulen Effekt: Kontrollera kostnaderna och bemanningsoptimera effektivt

Med modulen Effekt finns stora möjligheter till förbättring av kundtjänstens ekonomi. Vi erbjuder dig ett verktyg för att kostnadseffektivt arbeta med bemanningsoptimering av personalstyrkan. Hanterar ni alla ärenden tidseffektivt och smart idag?

I kundservice är det viktigt att kundservicemedarbetare är effektiva och hanterar kundärenden på ett smart och tidseffektivt sätt. Detta eftersom det är nyckeln till att uppnå förväntade servicenivåer och få kontroll på kostnaderna i kundtjänst. Därför har vår modul Effekt bland annat funktionalitet för att mäta produktivitet och effektivitet. Dessutom kan du se genomsnittlig ärendetid och sjukfrånvaro. Genom att visualisera eventuella brister på ett tydligt sätt, hittar du enkelt dina förbättringsområden. Exempelvis, kan du se om medarbetarna hanterar ärenden på ett ineffektivt sätt eller lägger tid på fel saker. Vi visualiserar också skillnader mellan olika kanaler, såsom telefon, chatt eller e-post. Dessa analyseras och synliggörs direkt i systemet. På så sätt hjälper modulen Effekt dig att styra förändringsarbetet åt rätt håll och att arbeta med bemanningsoptimering. Resultatet blir en ökad effektivitet och förbättrad lönsamhet.

En central del av kontinuerligt förändringsarbete

Med Effekt får du insikter i vilka processer som behöver förenklas i din verksamhet. Exempel på åtgärder kan vara att tillgängliggöra information eller genomföra investeringar för att höja effektiviteten i kundtjänstarbetet. På så sätt underlättar du för medarbetarna och skapar förutsättningar för de enklare ska kunna utföra sitt arbete i kundtjänst

Bemanningsoptimering – Rätt personalstyrka, verktyg och processer skapar bättre förutsättningar för leverans av god kvalitet

Att genomföra en grundlig bemanningsplanering är a och o för att skapa en kostnadseffektiv kundserviceverksamhet. Med andra ord handlar det om att se till att rätt antal medarbetare är schemalagda vid rätt tidpunkt. Detta oavsett kanal. På så sätt kan så mycket tid som möjligt gå till produktiv tid, dvs. kundmötet. Det resulterar till en högre produktivitet.

Med vårt uppföljningssystem av kundservice får du det underlag som du behöver för att bemanna din kundserviceverksamhet rätt. Här kan du snabbt få en överblick på vad som fungerar riktigt bra samt vart dina potentiella förbättringsområden ligger. Systemet hjälper dig att få total koll på vad tiden i kundservice går till, var och hur mycket tid som inte blir produktiv. Därmed kan du optimera din personalstyrka och bemanningsplanera på ett effektivare sätt.

Key Indicate, Macbook Air Key Indicate, Macbook Air
  • bemanningsoptimering

1. Produktivitet och effektivitet är centrala värden i all effektiv kundservice. Med Indicate me kan värdena sättas i relation till måltal.

2. För ledare är det centralt att hantera och följa upp frånvaro för att kunna bemanna optimalt och arbeta effektivt.

”Redan första året med Effekt ökade vi produktiviteten med över 50 procent. Därmed sänkte vi kostnaderna för personal med flera miljoner kronor.”

Idag är det avgörande att företag erbjuder en god service till sina kunder. Därför är vårt främsta mål att få din kundservice att bli en konkurrensfördel. Genom att få stenkoll på tiden som spenderas i kundservice, kan du ge snabbare svar till kunderna till mindre kostnad.

Användare av systemet från Indicate me inkluderar stora välkända varumärken såsom:

Hör av er för en gratis konsultation!

Boka demo