Robot som kollega

Mänsklig kundservice, finns det om 5 år?

Är robotar framtiden? Både ja och nej. Dels finns de ju faktiskt redan och är förbluffande skickliga. Utvecklingen kommer förstås att skena. Men kan de verkligen klara av ett komplicerat kundtjänstärende? Kan de bidra till att bygga varumärke och öka försäljning?

I filmen delar Lina Bjelkmar, VD på Indicate me, med sig av sina åsikter inom ämnet.

 

Relaterat innehåll

Ikea

83 i NPS

Lina Bjelkmar, VD Indicate me, och Jonus Bartholdson, Koncernchef Pulsen, diskuterar vad kundfokus innebär och några av anledningarna till Indicate me’s höga NPS-resultat.

ICA

Distansledarskap

Väldigt många jobbar idag på distans, vilket även gäller kundservice. Vi har förstått att en utmaning för många är distansledarskap och att engagera sina anställda. Indicate me har flera...

payex

Kundservice ökar i status

Vi ser en tydlig trend att kundservice ökar i status internt hos allt fler bolag. Men vad beror det på? I filmklippet tas några anledningar upp.