Användare av systemet från Indicate me inkluderar stora välkända varumärken:


Kundberättelser

Ikea
ICA
payex

IKEA

Johan Barréus arbetar som Operations Manager på IKEA, en roll som innebär ansvar för supportcenter. Här sitter 400 medarbetare på två siter, en i Helsingborg och en i Älmhult.

ICA

Lena buvlér arbetar som affärschef på ICA Banken, en roll som innebär huvudansvar för det strategiska, taktiska och operativa i verksamheten av kundmötet.

PayEx

Rickard Berghede arbetar som Verksamhetsutvecklare på PayEx. Kundserviceenheten består av 340 medarbetare och behandlar ca. 45.000 kundärenden varje månad.