Kundberättelser

Ikea

IKEA

Johan Barréus arbetar som Operations Manager på IKEA, en roll som innebär ansvar för supportcenter. Här sitter 400 medarbetare på två siter, en i Helsingborg och en i Älmhult.

ICA

ICA

Lena buvlér arbetar som affärschef på ICA Banken, en roll som innebär huvudansvar för det strategiska, taktiska och operativa i verksamheten av kundmötet.

payex

PayEx

Rickard Berghede arbetar som Verksamhetsutvecklare på PayEx. Kundserviceenheten består av 340 medarbetare och behandlar ca. 45.000 kundärenden varje månad.

Ikea

Telge Energi

Magnus Eldberg arbetar som Försäljningschef på Telge Energi, en roll som innebär ansvar för försäljning, kundservice och allt som berör bolagets kundrelationer.

Bredband2

Bredband 2

Anders Ohlin arbetar som Head of service på Bredband 2, en roll som innebär huvudansvar för service, support och kundtjänst mot privatkunder. Varje månad inkommer 20-30.000 ärenden.


Användare av systemet från Indicate me inkluderar stora välkända varumärken: