Värde - För ökad försäljning och ökade mervärden med gamification

Ökad försäljning och ökade mervärden med gamification

I Värde ser kundservicemedarbetarna aktuella erbjudanden och mervärden som de kan informera om under pågående dialog. Värde är en smart tjänst med inslag av gamification som kan bidra till ökad försäljning och tillväxt.

De flesta företag brukar vilja erbjuda någon form av mervärde till sina kunder och ofta även merförsäljning. Vi har hittat en bra lösning för att ge medarbetarna rätt information om erbjudanden under pågående dialog och sammanställa resultatet av försäljningen på ett överskådligt sätt. Förutom att följa konverteringsgrad, erbjudandegrad och vilken försäljning som utförts kan alla se vilka som presterat bäst i olika kategorier i topplistor. Om medarbetarna dessutom får provision kan de enkelt se hur mycket mer de kommer att kunna få i lön i slutet av månaden.

Ha lite roligt på vägen med gamification

Gamification eller spelifiering är ett begrepp som används flitigt inom många verksamheter idag. Indicate me har tagit fasta på tävlingsmomentet för att höja engagemangsnivån specifikt vid erbjudande av mervärden och försäljning men även beträffande andra kvalitativa områden. Vi har märkt att kundservicemedarbetarna tycker att det är roligare att följa sina resultat om det är personligt, mer socialt och om man uppmärksammas positivt för sina bedrifter. Gamification förbättrar resultatet och ger win-win i sin rätta bemärkelse.

Med vår modul Värde får du full koll på mervärden och försäljning

  • Få en överblick på din avdelnings övergripande erbjudandegrad av mervärden och försäljning, eller välj att analysera resultatet mer grundligt ned till team- eller individnivå
  • Se utvecklingen av mervärden och försäljning över tid
  • Motivera och engagera dina medarbetare med gamification
  • Analysera, sortera och tvärkoppla värden. Finns det korrelationer mellan mervärden och kundnöjdhet?
Key Indicate, Macbook Air Key Indicate, Macbook Air
  • Försäljning
  • försäljning
  • mervärde

1. Erbjudandegraden visar i vilken utsträckning medarbetarna kommer ihåg att informera om ett erbjudande. Konvertering visar genomförd affär.

2. För att tydliggöra lönepotentialen för medarbetarna visas provisionen dynamiskt och i realtid med ett prognosticerat totalvärde.

3. Mervärdeserbjudandena är allt som oftast flera än ett. I Indicate me särredovisas alla erbjudanden och deras utfall även var för sig.

”Vi ökade försäljningen med 80 procent med hjälp av tjänsten Värde på mindre än ett år och satte rekord för nya autogirokunder”

Användare av systemet från Indicate me inkluderar stora välkända varumärken:

gamification


Kontakta oss för en gratis demo!

Boka demo