Reason for contact

Därför tar kunderna kontakt med kundservice

En viktig del i att göra det enkelt att vara kund är att förstå varför kunderna hör av sig till kundservice. Indicate me visualiserar dessa insikter i en användarvänlig dashboard och du får tillgång till aggregerade data samt trender över tid.

Kunder tar sällan kontakt med kundservice bara för att småprata utan har oftast en eller flera orsaker till att de hör av sig. I Indicate me kan följa vad alla telefonsamtal, e-post- och chattmeddelanden handlar om och får på så sätt information om varför kunderna hör av sig till kundtjänst. Detta gör att ni kan få en bättre förståelse för vad era kunder upplever som jobbigt och kan finna lösningar.

Kategorisering av interaktioner

Genom att följa både huvudkategorier och underkategorier av alla kundärenden i Indicate me får din organisation en överblick över vilka frågor som kommer in till er kundservice samt när de kommer in. Möjligheten att kunna kategorisera interaktioner gör det enklare att se mönster i mötet med kunden vilket gör att man lättare och snabbare får insikt om vad kunderna upplever som jobbigt, oavsett vilken kanal som kunderna väljer för att ta kontakt men kundservice.

Proaktiv kundservice

Alla ärenden som kommer in loggas och kan följas i realtid vilket gör att eventuella avvikelser kan fångas upp snabbt. Det gör att kundservice får möjlighet att arbeta med proaktiv information för att ge snabb service. Det kan till exempel handla om att lägga ut information kring aktuella störningar på hemsidan eller att skicka ett meddelande till kunder om hur de själva kan lösa ärenden som är vanligt förekommande vid en viss tidpunkt.

Hitta rotorsaker

Tack vare att all data samlas i en och samma dashboard finns det stora möjligheter att korsanalysera och hitta rotorsaker. Ett exempel är att kombinera orsakerna till att kunderna tar kontakt med er kundservice med hur nöjda de sen blir. Det ger er en otrolig insikt i varför kunderna är mer eller mindre nöjda, vilket både kan ses på en övergripande nivå för att hitta processrelaterade förbättringar samt på individnivå för mer träffsäker coaching. Ett annat exempel är att se hur kunderna påverkas av hur länge de får vänta på sitt svar. Ett område där många företag ofta gissar på hur länge kunderna kan vänta innan de blir missnöjda.

Insikterna kan enkelt delas inom organisationen så att de olika avdelningarna kan dra nytta av det och utföra de förändringar som krävs. Detta leder i sin tur till färre inkommande ärenden och mer nöjda kunder.

Key Indicate, Macbook Air Key Indicate, Macbook Air
  • kundtjanst
  • uppföljning kundservice

1. Insikter av när och varför kunderna tar kontakt med din kundservice.

2. Kontaktorsaken kommer att definieras för alla kontaktkanaler. Detta ger en tydlig bild av den totala volymen i varje kategori och underkategori.

”Med Indicate me vet vi vilka typer av ärenden som kommer in till kundservice och vi ser direkt vad vi kan förbättra.”

Fördelar:

  • Få en överblick av varför kunderna kontaktar kundservice.
  • Få insikt i antal ärenden över tid och upptäck trender oavsett kontaktväg.
  • Ta del av data i realtid och agera proaktivt med informationen.
  • Selektera data baserat på ärendetyp, kontaktväg, lands-, avdelnings-, team- eller individnivå.

Användare av systemet från Indicate me inkluderar stora välkända varumärken:

uppföljning kundtjänst

Kontakta oss för en gratis demo!

Boka demo