Performance Management

Operativa förbättringar i kundservice

Indicate me ger dig som kundservicemedarbetare, teamledare eller chef viktiga insikter om hur kundservice presterar utan att du behöver lägga tid på att skapa olika rapporter. Tack vare de automatiska notiserna är det enkelt att identifiera positiva och negativa trender och förbättringsområden.

Unikt koncept i Indicate me

I en kundserviceorganisation är det väldigt viktigt att bemanna rätt antal medarbetare vid varje given tidpunkt för att kunderna inte ska behöva vänta på sina svar och få den kundservice de förtjänar. För att förstå vad som är en optimal bemanning krävs insikter om kundernas kontaktmönster, men även hur mycket tid som förväntas spenderas med kunden av all tid som schemaläggs. Därför har vi på Indicate me tagit fram ett unikt koncept som bidrar med insikter om hur din kundserviceorganisation presterar. Tack vare vår djupa förståelse för hur man bäst kan optimera kundserviceorganisationer kan du öka produktiviteten och förbättra ekonomin i din organisation utan att göra avkall på kvaliteten.

Möjlighet till effektivisering

Indicate me gör det möjligt att få en tydlig inblick över all tid som spenderas i kundservice för att enkelt se vad som krävs för att ge den bästa och snabbaste kundservicen till era kunder. Du kan till exempel se om medarbetare behöver mer utbildning i specifikt område eller om det finns ärenden som är hanteras ineffektivt. Det är även enkelt att se skillnader i effektivitet mellan olika kanaler som exempelvis telefon, chatt eller e-post. Allt detta analyseras och visualiseras i Indicate me för att hjälpa dig fokusera på rätt saker. Indicate me är ett utmärkt verktyg för att optimera bemanningen i din kundservice och enkelt få reda på vilka områden som kan förbättras. Insikterna kan med fördel spridas internt i organisationen, oftast är det där som åtgärder behövs för att kunden inte ska behöva kontakta kundservice alls. Resultatet blir en ökad effektivitet och förbättrad lönsamhet.

Bemanningsoptimering

För att skapa en kostnadseffektiv kundservice är det viktigt att ha en grundlig bemanningsplanering. Genom att se till att rätt antal medarbetade är schemalagda vid rätt tidpunkt blir så mycket tid som möjligt produktiv tid vilket resulterar i en högre produktivitet. Med Indicate me får du det underlag som du behöver för att optimera bemanningen och se till att dina medarbetare alltid kan leverera den bästa kundservicen.

 

Key Indicate, Macbook Air Key Indicate, Macbook Air
  • bemanningsoptimering

1. Alla nyckeltal kan visualiseras i Indicate me och det är enkelt att jämföra planerad och utförd tid i kundservice.

2. Indicate me hjälper teamledare att optimera bemanningen och effektiviteten i arbetet.

Ökad motivation hos kundservicemedarbetare

Kundservicemedarbetare får bättre förståelse för hur de presterar tack vare att de när som helst själva kan följa sin utveckling i Indicate me. De får ökad känsla av självledarskap vilket leder till en ökad motivation att göra ett bra jobb. Efter implementering av Indicate me kan ni se en tydlig ökning i resultat, vilket helt baseras på att medarbetare själva kan se och förstå hur vad de kan göra för att ge en ännu bättre service. Med en tydlighet kring uppsatta mål och att dessa enkelt delas på respektive organisatorisk nivå, kan ni säkerställa att alla jobbar mot samma mål.

Hantera alla nyckeltal på en plats

All visualisering av insikter utförs helt utan manuell insats och resulterar i att du får full kontroll över vad tiden läggs på och hur tid eller kanaler kan optimeras, både på process- och individnivå. Indicate me samlar automatiskt in statistik från flera olika källor, som exempelvis er contact center-plattform och schemasystem.

”Redan första året med Indicate me ökade vi produktiviteten med över 50 procent. Därmed sänkte vi kostnaderna för personal med flera miljoner kronor.”

Användare av systemet från Indicate me inkluderar stora välkända varumärken såsom:

Hör av er för en gratis konsultation!

Boka demo