Logg: För insikter i kundtjänst/kundservice

Därför tar kunderna kontakt med kundservice

Genom att kategorisera alla kundärendena i en logg får ni en överblick över vilka frågor som kommer in till er kundservice samt när de kommer in.

Kunderna som kontaktar en kundservice tar inte kontakt för att småprata med den engagerade och trevliga personalen. De har en eller kanske flera anledningar. Genom att kategorisera vad alla telefonsamtal, e-postmeddelanden och chatmeddelanden handlar om får ni information kring dessa anledningar så att ni kan lära er mer om problemområden och finna lösningar till dessa.

Sänkta kostnader i kundtjänst med proaktiv service

Ärendena som kommer in loggas och kan följas i realtid. På detta sätt kan eventuella avvikelser snabbt fångas upp. Kundtjänst får möjlighet att arbeta med proaktiv information för att ge snabb service. Detta kan vara att lägga ut information på hemsidan kring aktuella störningar eller skicka ut meddelanden till kunder hur de själva kan lösa vissa ärenden som är vanligt förekommande vid viss tidpunkt. Med Tjänsten Logg ser ni exakt när det är dags att agera.

Skapa insikter i din kundservice med vår modul Logg

  • Få insikt i antal ärenden över tid och upptäck trender oavsett kontaktväg
  • Få en överblick av varför kunderna kontaktar kundservice via ärendekategorisering
  • Ta del av data i realtid och agera proaktivt med informationen
  • Få en helhetssyn av antal ärenden över tid och kontaktväg
  • Selektera data baserat på ärendetyp, kontaktväg, lands-, avdelnings-, team- eller individnivå
Key Indicate, Macbook Air Key Indicate, Macbook Air
  • kundtjanst
  • uppföljning kundservice

1. Med dynamiska linjediagram är det enkelt att urskilja olika trender och tendenser, vilket underlättar uppföljning.

2. Huvudkategorierna visar vilka kanaler som används i ett kundprojekt och hur de förhåller sig till varandra. Olika kunder har olika kategorier.

”Med Logg vet vi vilka typer av ärenden som kommer in till kundservice och tillsammans med Kvalitet ser vi direkt vad vi kan förbättra.”

Användare av systemet från Indicate me inkluderar stora välkända varumärken:

uppföljning kundtjänst

Kontakta oss för en gratis demo!

Boka demo