Insikter

Ökad transparens av insikter

Information har inget värde för en organisation om man inte kan komma fram till insikter som leder till förbättringar. Med Indicate me är det enkelt att hitta förbättringsområden genom vår användarvänliga dashboard. Att snabbt finna avgörande nyckeltal och göra egna analyser har aldrig varit enklare.

Du ska inte behöva vara en analytiker eller Excel-guru för att kunna se samband. All data som samlas in via Indicate me kan kopplas till ett ärende, en medarbetare eller ett team. Detta ger stora möjligheter till analyser som gör att man finner orsaker till eventuella avvikelser mot uppsatta mål. Teamledare och chefer kan enkelt få insikt i vad som behöver göras för att genomföra förbättringar.

Fokusera på rätt saker

Chefer behöver tillgång till verktyg som ger dem en snabb inblick i vad som kräver deras uppmärksamhet. Indicate me ger en tydlig bild av vad som behöver hanteras på både process- och individnivå. Detta bidrar till bättre coachning med minimal manuell insats av teamledaren.

Oavsett om du är kundservicemedarbetare, teamledare, QA chef eller VD så kommer Indicate me hjälpa dig att fokusera på rätt saker. Alla kommer dagligen ha tillgång insikter som enkelt kan delas inom organisationen.

Från data till insikter

All data i Indicate me kan enkelt kopplas till en kundinteraktion, organisatorisk nivå och kompetensområde. Det gör det möjligt att jämföra alla nyckeltal i dashboarden vilket bidrar med insikter inom många olika områden. Genom att alla har tillgång till samma information och kan utföra liknande analyser så når insikter fler i organisationen. Om någon skulle missa en större avvikelse så dyker dem upp som en så kallad action i en checklista för ledare som de kan agera på.

Exempel på analysområden

  • Kompetens per ärendekategori – Behöver teamet eller en specifik person utbildning?
  • Interaktionstid per ärendekategori – Kan en process effektiviseras för att minska samtalstiden? Vilken process ska prioriteras?
  • Bemötande per ärendekategori – Varierar kvaliteten per ärendekategori eller medarbetare?
  • Kundnöjdhet och lösningsgrad – Finns det korrelationer mellan lösningsgrad och nöjd-kund-index?
  • Efterbehandlingstid – Vilka ärenden är det som driver efterbehandlingstid? Vad kan effektiviseras eller automatiseras?
Key Indicate, Macbook Air Key Indicate, Macbook Air
  • coaching
  • nyckeltal

1. All insamlade data kan länkas till en kundinteraktion, organisatorisk nivå och kompetens, vilket utgör en utmärkt grund för analyser.

2. Insikter kan enkelt delas inom din organisation vilket gör att alla har den information som de behöver.

”Coaching är fundamentalt för att vi ska hålla eller överträffa våra kvalitetsmål. Med Indicate me vet vi vad vi ska coacha på och vi ser utvecklingen i realtid.”

Användare av systemet från Indicate me inkluderar stora välkända varumärken:

nyckeltal

Kontakta oss för en gratis demo!

Boka demo