Modulen Effekt

Med webbtjänsten Effekt finns stora möjligheter till förbättring av kundtjänstens ekonomi. Hanterar ni alla ärenden tidseffektivt och smart idag?

 

Relaterat innehåll

Ikea

Modulen Logg

Genom att kategorisera de olika kundärendena i en logg så får man en ...

ICA

Enkel uppföljning

Vi samlar all data om din kundserviceverksamhet i en plattform. 

payex

Kundservice 2.0

Vi erbjuder uppföljning för ökad effektivitet och kvalité i din kundservice.