Lönsamhet

Har du en lönsam kundservice? Finns det andra sätt att mäta än ärendehanteringstider och antal hanterade ärenden per timme? Är det ok att prata längre om man också säljer? Hur ska medarbetaren få förståelse för vad som är effektivitet?

I filmen träffar Lina Bjelkmar, VD på Indicate me, Johan Frodell som är VD på Releasy. Releasy är en av Sveriges ledande aktörer inom kundservice och försäljning. Under Johans ledning har Releasy gått från minusresultat till bra lönsamhet och samtidigt har bolaget vuxit från 300 till 1000 medarbetare. Johan har gedigen kunskap i hur man kan öka kundnöjdhet och skapa lönsamhet.

 

I filmen berättar han mer om hur de har förfinat mätningen av effektivitet. Hör hans tankar i filmen!

 

Relaterat innehåll

Ikea

83 i NPS

Lina Bjelkmar, VD Indicate me, och Jonus Bartholdson, Koncernchef Pulsen, diskuterar vad kundfokus innebär och några av anledningarna till Indicate me’s höga NPS-resultat.

ICA

Distansledarskap

Väldigt många jobbar idag på distans, vilket även gäller kundservice. Vi har förstått att en utmaning för många är distansledarskap och att engagera sina anställda. Indicate me har flera...

payex

Kundservice ökar i status

Vi ser en tydlig trend att kundservice ökar i status internt hos allt fler bolag. Men vad beror det på? I filmklippet tas några anledningar upp.