Chatbot och AI

Indicate me älskar ny teknik såsom artificiell intelligens och chatbotar, men det är svårt att implementera en chatbot om man inte vet vad man gör. Det är heller inget magiskt piller.
Fokusera hellre på att ta hand om problemet istället för att bota symptomen. Vårt förslag är att vänta med en chatbot om det finns andra funktioner som kan ge snabbare och större effekt.

  • ✓ Ta tag i grundproblemet
    Varför behöver kunden kontakta kundservice överhuvudtaget och har du optimerat din bemanning så att kunden får svar inom skälig tid?
  • ✓  Var säker på ditt syfte med att implementera ny teknik
    Varför vill du implementera en chatbot? Är det av kostnadsskäl eller för att ge bättre service till kunden? Inriktning har en avgörande betydelse hur du bör bedriva ditt projekt.

Relaterat innehåll

Ikea

83 i NPS

Lina Bjelkmar, VD Indicate me, och Jonus Bartholdson, Koncernchef Pulsen, diskuterar vad kundfokus innebär och några av anledningarna till Indicate me’s höga NPS-resultat.

ICA

Distansledarskap

Väldigt många jobbar idag på distans, vilket även gäller kundservice. Vi har förstått att en utmaning för många är distansledarskap och att engagera sina anställda. Indicate me har flera...

payex

Kundservice ökar i status

Vi ser en tydlig trend att kundservice ökar i status internt hos allt fler bolag. Men vad beror det på? I filmklippet tas några anledningar upp.