Viktig information för dig som använder våra webbplatser. Information finns tillgänglig för alla som besöker Indicate me’s webbplatser och det anses därför att alla användare tagit del av den.

1. ANSVAR
Våra webbplatser och nyhetsbrev ägs och drivs av Indicate me.

Vi strävar efter att hålla information i våra kanaler så korrekt och uppdaterad som möjligt. Men vi reserverar oss för att felaktigheter eller föråldrad information kan förekomma i enstaka fall. Vid tveksamheter, kontakta din kontaktperson på Indicate me.

Om du skulle hitta felaktigheter eller icke-fungerande länkar på våra webbplatser är vi tacksamma om du meddelar oss på via hello@indicateme.se.

2. COPYRIGHT
För allt material på Indicate me’s webbplatser gäller copyright för Indicate me AB. Det innebär att allt innehåll, exempelvis olika typer av texter, artiklar, varumärken, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på våra webbplatser för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan tillstånd från Indicate me. Kontakta hello@indicateme.se vid frågor användande av vårt material.

3. NYHETSBREV OCH E-POSTUTSKICK
Indicate me skickar regelbundet ut nyhetsbrev för att hålla kunder och andra intresserade informerade kring vad som händer inom bolaget och inom relevanta områden. Om du inte längre har behov av denna typ av information kan du avprenumerera via en länk i de aktuella utskicken. Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev hittar du anmälningsformulär på www.indicateme.se.

Mot våra befintliga kunder kan även annan e-postkommunikation förekomma i syfte att uppfylla vår roll inom ramen för våra affärsförhållanden och avtal.

4. PERSONUPPGIFTER
Indicate me följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Det är endast ett fåtal personer med särskild behörighet som har tillgång till informationen.

Om du beställer information, anmäler dig till evenemang eller nyhetsbrev lagras och hanteras dina personuppgifter för att vi ska kunna tillgodose din beställning. När du besöker webbplatser, nyhetsbrev eller landningssidor registreras ditt besök. Sådan information används bland annat till att ge oss information om antalet besökare och vilka delar av webbplatsen, nyhetsbrevet eller landningssidor som besöks. Vid öppnande och länkklick i nyhetsbrev, webbplatser och landningssidor registreras detta, därmed kan du bli kontaktad av Indicate me.

Våra webbplatser, nyhetsbrev och landningssidor innehåller länkar till andra webbplatser. Indicate me ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på sådana webbplatser. Det är frivilligt att lämna uppgifter, men fullständig efterfrågad information är nödvändig för att vi ska kunna utföra beställd tjänst eller fullgöra avtal.

Indicate me’s kundregister är konfidentiella. Din kundinformation såsom kontaktinformation kommer inte att användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från Indicate me eller tredje part godkänd av Indicate me.

Personuppgifter samlas in via formulär på hemsidan, evenemang, tävlingar och vid överenskommelse om avtal. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och andra lagar som berör personuppgifter.

Dina kontaktuppgifter hanteras med modern informationsteknik och kan bland annat användas för att fullgöra kundrelationer, analys, marknadsföring och direktmarknadsföring postalt eller digitalt. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid till exempel uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag för nödvändig behandling i enlighet med ändamålet för personuppgifterna på uppdrag av Indicate me, till exempel i samband med tryck vid arrangemang.

För att ändra dina uppgifter kontaktar du din kontaktperson eller skickar en förfrågan till hello@indicateme.se.