Personalomsättning

Hög personalomsättning i kundservice

En utmaning som många bolag har är en hög personalomsättning i kundservice. Det är inte ovanligt att man har en personalomsättning om 50-100% i kundservice, vilket innebär att man byter ut en halv till en hel kundservicestab under ett år. Detta leder såklart till många rekryteringar och utbildningar.

För hög personalomsättning leder till ökade kostnader, men också sämre kvalitet. Vad beror den höga personalomsättningen på? Är det för låg status i kundservice eller ser många det som ett genomgångsjobb? Kan det vara löneläget som gör att man går vidare? Eller är det ledare och företagskulturen som har störst effekt för att få medarbetare att stanna lite längre?

I filmen görs det en jämförelse – hur mycket kostar det med personalomsättning jämfört med att höja medarbetarnas löner? Är det en högre lön som krävs för att få fler att stanna längre inom kundservice eller kan man öka status på annat sätt?

Hög personalomsättning i kundservice


Om oss
Indicate me erbjuder moderna digitala tjänster som hjälper företag till förbättrad kvalité, kundnöjdhet och högre lönsamhet i sin kundservice. Användare av Indicate me’s verktyg inkluderar företag såsom Ving och C More. Indicate me är dotterbolag till Releasy och ingår i samma koncern som Pulsen AB.Indicate me, Lina bjelkmar, Kundservice,